Laurus Solutions a kisvállalkozásokért

A német QDatech szoftvercéggel való tárgyalások után sikerült megegyeznünk abban, hogy lehetővé válik, hogy a magyar piacon az egy és két felhasználós rendszerek vásárlói speciális árakon jussanak hozzá a QDatechWin minőségbiztosítási szoftver legfrissebb verziójához.

QDatechWin

Minőségbiztosítási szoftvercsomagunk, a QDatechWin modulja a megrendelő igényei szerint külön programként vagy az O.P.S. csomag részeként is telepíthető. A QDatechWin statisztikai folyamatszabályozást támogató szoftver, mely lehetővé teszi a mérőeszközök nyilvántartását, kezelését és felülvizsgálatát (szükség szerint ismételhetőségi és reprodukálhatósági vizsgálattal), a telephelyre beérkező, illetve kimenő áruk vizsgálatát, a gyártásközi folyamatok statisztikai követését és szabályozását, a gépek és folyamatok képességvizsgálatát, a külső és belső vizsgálatok nyilvántartását, kezelését és visszacsatolását, valamint az első minta jelentések végzését.

QDatechWin - Minőségbiztosítási szoftver

A megfelelő minőségbiztosítás a gyártó cégeknél jelenti a siker kulcsát. Vevői elvárások teljesítése jelenti az összes beszállítónak mindennapi kenyerét. A megfelelő minőségben történő szállítás csak a dinamikus minőségi ellenőrzéssel lehetséges.

Alkalmazott területek

Ebben a menüpontban az összes elkülöníthető alapanyag, félkész- és késztermék adatai, mérhető és vizsgálható jellemzői, kapcsolódó határérték beállítások stb. dokumentálható. A későbbi vizsgálati rendelések meghatározásához, a vizsgálatok lefolytatásához, kiértékelésekhez ez az adathalmaz a kiindulási pont.

Törzsadat nyilvántartás

A mérési és vizsgálati folyamatokhoz szükséges eszközök teljes körű szabályozására szolgáló adatbázis. Segítségével megoldható az eszközök beérkeztetése, a kiadás előtti, illetve időszakos felülvizsgálata, a visszavonási, nyilvántartási és kizárási procedúrájának dokumentálása, adatok automatikus lekérdezése. Lehetőség van az egyes vizsgálati folyamatokhoz történő közvetlen MVE hozzárendelésre, ebben az esetben viszont szükséges egy külső segédeszköz (interface), mivel a program mint közvetlen elektronikus adatbeviteli eszközt kezeli a MVE-t.

MVE (Mérő- és vizsgálóeszköz) leltár

Az O.P.S. rendszer a vonalkód technológia alapján polchely rendszerű, FIFO elv alapú csomagkezelést tesz lehetővé. A beállítások függvényében az anyagok mozgatási feladatait a gyártás által elindított megrendelések anyagszükséglete határozza meg, ezáltal csak a futó megrendelésekhez szükséges anyagmennyiség található a gyártóhelyeken. Leltározást végezhetünk egy-egy termék vagy polchely alapján is.

Raktározás

Ez a rész a “Törzsadat” állományból átvett vizsgálati jellemzők kialakítását teszi lehetővé oly módon, hogy itt elkülöníthető minden vizsgálat a felhasználó szerinti elosztásban. Például adott termék jellemzői vagy folyamatkártyákon, vagy áru kiszállítási, illetve áru bevételezési szisztéma szerint.

Vizsgálati tervek

A gépi és humán kapacitás, a szakképzettség és a gépek - szerszámok állapotának figyelembevételével.

Kapacitástervezés

Ebben a menüben lehet az elkészített vizsgálati terveket és ezen belül az egyes jellemzőket is tetszés szerint aktiválni illetve de aktiválni. Beavatkozásokra, módosításokra van lehetőség a vizsgálatok mélységére, sűrűségére vonatkozóan, ha a termelésben vagy a be- illetve kiszállítás során valamilyen eltérés merül fel. A menü alsó részében a választék lista szerint a felhasználó a tényleges vizsgálatok lefolytatását kezdeményezheti, az alapbeállítások szerint listaformátumból kiválasztva.

Vizsgálati rendelés

Ebben a részben minden elvégzett vizsgálattípus kiértékelése lehetséges, több megközelítésben, akár összetett lekérdezés formájában is. A kiértékelések eredményei számszerűen, vagy grafikai ( akár 2D vagy 3D ) formában is megtekinthetők. További lehetőségként különböző tesztek futtathatók le és ezek kiértékelési eredményei is rendelkezésre állnak.

Kiértékelések

Ebben az adatbankban rögzíthető a szállítók, megrendelők, költséghelyek, személyek adata, amely a program adott részeiben elengedhetetlen a pontos kiértékeléshez, vagy a vizsgálat végrehajtásához.

Címek

Ebben a menüben a negatív vizsgálati eredmény, vagy bárminemű folyamateltérés esetén belső, illetve külső hibajelentés ( reklamáció) regisztrálható. Ezen felül, az aktivitások menüben a rögzített hibajelentéshez ( reklamációhoz) kapcsolódóan, javítóintézkedések meghatározására, figyelemmel kísérésére van lehetőség.

Bizonylatok

Itt azok a tabellák, listák állnak rendelkezésre amelyek szükségesek az egyes statisztikai kiértékelésekhez. Továbbá ebben a részében van a hibajelentésekhez ( reklamációkhoz ) több választék lista az eltérések, javítóintézkedések standard definiálására, illetve meghatározható, hogy egy időtábla kitöltésével, hogy a felhasználó milyen időintervallumokban dolgozik. Ez utóbbi abban az esetben szükséges, ha az egyes vizsgálatok elvégzése időhatárokhoz van kötve és a felhasználó a vizsgálatokra fordított időt értékelni akarja. A “Mérőhely” bekezdés alatt lehetőség nyílik az elektronikus adatbevitel paramétereire, a “Jelszó” menüben pedig több felhasználó esetén a jogok, és hozzáférések beállítása lehetséges.

Opciók

Minden menü végén ( kivétel ez alól a “Kiértékelések” és “Opciók” menü) található egy rendszer beállítás. Ennek segítségével olyan alapbeállítások lehetségesek, amelyek globálisan az adott programrész működését befolyásolják, vagy olyan segítséget nyújtanak amely megkönnyíti a felhasználó munkáját több azonos alapértékű adat bevitele esetén. Pl.: Egy termékcsalád esetén a kijelölt alaptermék jellemzőit át lehet vinni minden beállítással a családon belül más termékhez is, vagy az egyes oldalak formai kivitele standard módon beállítható.

A Program fejlesztője a Qdatech GmbH, kizárólagos viszonteladója és fejlesztési partnere közép, kelet Európában, és Ázsiában a Laurus Solutions Kft.